Przyjaciele…

3 lata temu
869 0

Słowa wypowiedziane w Brokilonie przez Driadę, skierowane do Jaskra. Chodziło o sytuację w jakiej znalazł się Geralt. Zgadzacie się z tym?

Jeśli ma się przyjaciół, a mimo to wszystko się traci, jest oczywiste, że przyjaciele ponoszą winę. Za to, co uczynili, względnie za to, czego nie uczynili. Za to, że nie wiedzieli, co należy uczynić.

Czas Pogardy
Andrzej Sapkowski